Naisten vaatteet, Ohjeet, Ompelu

Kaavat kesätakkiin

Drafting pattern for summer jacket

Loppu kesästä kaavoitin itselleni kimono-tyylisen takin. Tässä tekstissä kerron miten tein kaavoituksen, joten voit halutessasi koekeilla kaavojen tekemistä itse. Enemmän tietoa takin ompelusta ja käyttämistäni materiaaleista voit lukea täältä.

At the end of the summer I drafted my self pattern for a kimono style jacket. In this article I describe how I made the patter in case you want to try out drafting the pattern yourself! More about the project and the materials I used in it, here.

Kesätakki koostuu 11 kankaan kappaleesta, jotka saat aikaan seitsemästä kaavan osasta. Luettelo osista löytyy ohjeen lopusta. Ota huomioon, että kaavoihin ei ole laskettu saumanvaroja vaan ne tulee lisätä kangasta leikatessa. Tavallisin saumanvara on 1 cm, mutta jos teet pussisaumat leikkaa vähintään 1,5 cm saumanvarat. Kaikki takin kaavan osat pohjautuvat eri kokoisiin suorakulmioihin.

My summer jacket is made out of 11 pieces of fabric, for which you need seven pattern pieces. Index of pieces is to be found at the end of the article. There is no seam allowances on the pattern pieces so remember to add 1 cm to all seam edges when cutting out the fabric. If you wish to make french seams add 1,5 cm on seam edges. All the pattern pieces are based on different size rectangles.

Vaihe 1: Olkasaamuman pittuuden määrittäminen

Ennen kuin päästään piirätämään kaavoja, tulee määrittää takin leveys. Koska vaatekappaleen osat pohjautuvat erikokoisiin suorakaiteisiin, aloitetaan mittojen määrittäminen olkasaumasta. Mittaa etäisyys keskeltä niska, olkapäätä pitkin olkalihaksen alkuun. Omassa tapauksessani kyseinen mitta oli 29 cm. Kutsun tätä mittaa mitta A -nimellä ohjeessa tästä eteen päin. Tarkista, että rinnan, vyötärön ja lantion ympärykset ovat pienemmät kuin mitta A kerrottuna neljällä (29 cm x 4 = 116 cm). Tämä on tärkeä laskutoimitus, jos haluat saada takin kiinni. Suosittelen leikkaamaan takkiin reilusti väljyyttä, jotta sen päällepukeminen ja käyttäminen on mahdollista ja mukavaa.

Step 1: Defining length of the shoulder seam

Before pattern pieces are drafted, the width of the jacket is to be defined. Because all the pattern pieces are based on rectangles, it is easiest to start from shoulder seams. Measure with tape measure from nape to triceps. This measurement is called measure A from now on. My measure A is 29 cm. Make sure that your bust, waist and hip measurements are smaller than your measure A multiplied by four (29 cm x 4 = 116 cm). This is important if you wish to close the jacket. I recommend to make jacket with enough ease as it makes wearing and dressing up comfortable.

Vaihe 2: Etukappaleiden kaavan muotoilu

Etu-ja takakappaleiden kaava perustuu mittaan A ja haluamaasi takin pituuteen eli pituuteen olkasaumasta helmaan (mitta B). Oma takkini on 90 cm pitkä. Olen 170 cm pitkä ja helma asettuu reiden alaosaan.

Piirrä mittojen A ja B avulla kaksi suorakulmiota kaavapaperiin. Toisesta tulee etukappaleen kaava ja toisesta takakappaleen kaava. Mittaa matka niskanikamastasi kaulan juureen olkasauman kohdalle (mitta C). Oma mittani on 8 cm. Tarvitset tätä mittaa pääntien muotoiluun.

Muotoile nyt etukappaleen pääntie seuraavien ohjeiden mukaan. Katso apua kuvasta Etukappaleenkaavan kaavoitus.

 1. Merkitse mitta C piirtämäsi kaavan lyhyen sivun yläreunaan.
 2. Määritä kuinka loivaksi haluat kauluksen muotoilun. Merkitse valitsemasi mitta kaavan yläreunasta pitkänsivun myötäisesti (omassa takissani 45 cm).
 3. Tee kaavan sivujen kanssa kolmion muodostava pitkä viiva käyttäen apunasi näitä kahta merkkiä.
 4. Leikkaa kolmio irti ja etukappaleen kaava on valmis. Kaulusta varten mittaa etukappaleen kaulusreuna (mitta D).

Step 2: Drafting front piece

Drafting front and back pieces is based on measure A and the length of the jacket (measure B). You can choose the length as you like. In my version measure B is 90 cm. I’m 170 cm tall and the hem sits on lower part of my tights.

Draw with help of measures A and B two rectangles on pattern paper. Another is to be pattern of front piece and another the back piece. Measure with tape measure from middle of nape to the foot of your neck by shoulder seam (measure C). My measure C is 8 cm. You will need measure C for shaping the collar line.

Draft the collar line of front pieces according the following instructions. Look for advice from next picture (Etukappaleen kaavoitus)

 1. Mark on other end of the rectangle measure C short side vise.
 2. Choose how gentle the shaping of your collar line is to be (in my jacket the measure is 45 cm). Mark the chosen measure on the long side of the rectangle starting measuring from same corner as marking measure C.
 3. Using these two points marked on pattern draw a line.
 4. Cut following the drawn line. Measure with tape measure the collar line from shoulder seam to the hem (measure D).

Vaihe 3: Takakappaleen kaavan muotoilu

Seuraavaksi työskennellään takakappaleen kauluksen muotoilun kanssa. Katso apua kuvasta Takakappaleen kaavoitus.

 1. Merkitse toiseen kaavan pitkään sivuun, että kangas leikataan taitteelta.
 2. Merkitse mitta C taitteelta lyhyen sivun suuntaisesti.
 3. Mittaa ja merkitse taite-sivun ylälaitaan 4 cm yläreunasta.
 4. Muotoile kaari näiden kahden merkin väliin. Katso apua mallikuvasta.
 5. Leikkaa piirrettyä kaarta pitkin. Mittaa niskan muotoilu (mitta E), kaulusta varten.

Step 3: Drafting back piece

Next we draft collar line to the back piece pattern. Look for advise from Takakappaleen kaavoitus picture.

 1. Make markings on the other previously drawn rectangles. Mark on the long side of the pattern that it is cutted from fold fabric.
 2. Mark measure C on the short edge of rectangle measured from center back.
 3. Measure and make marking 4 cm on the long edge of rectangle.
 4. Make curve with help of these two markings. See the picture below.
 5. Cut along drawn curve. Measure the curve (measure E) for drafting the collar piece.

Vaihe 4: Kauluksen kaavan muotoilu

Kaulusta varten tarvitset suorakaiteen muotoisen kaavan, jonka pitkäsivu määräytyy mitta D:n ja mitta E:n summasta ja lyhyt sivu halutusta kauluksen leveydestä kerrottuna kahdella.

Step 4: Drafting collar piece

For collar draw a new rectangle, which long side is calculated adding measure D to measure E and the short side by multiplying wanted width of the collar by two.

Vaihe 5: Helman alavara (ei välttämätön)

Takissani viimeistelin helman erillisellä kaitaleella eli alavaralla, koska kankaan kuosin takia en pystynyt kääntämään helmaa. Voit toteuttaa takin ilman alavaraa laskemalla helman viimeistelyn etu- ja takakappaleiden pituuksiin (mitta B + haluamasi taite) tai voit tehdä kaavan erillisen alavaran tämän vaiheen ohjeilla. Alavaran kaava on suorakaiteen muotoinen.

Alavaran leveyden laskeminen: mitta A kertaa neljä. (Esimerkissä 29 cm x 4 = 116 cm.)

Korkeus: voit valita korkeuden omien mieltymysten mukaan. Alavara tuo painoa helmaan ja auttaa sitä laskeutumaan. Takissani alavara on 9 cm korkea.

Step 5: Facing for hem (optional)

I made facing for hem since the pattern of the fabric didn’t work for folded edge. If you want to make a simple folded edge add to front and back piece more height (measure B + the height of edge you want). The following instruction is for making separate pattern for hem facing.

Counting the width of facing: measure A multiplied by four (in my jacket 29 cm x 4 = 116 cm).

Height of facing: Choose height of the facing according your own preferences. In my jacket the height of the jacket is 9 cm.

Vaihe 6: Hihan kaava

Hihaa varten tarvitset suorakaiteen muotoisen kaavan. Suorakaiteen leveys määräytyy halutusta hihan leveydestä kerrottuna kahdella (mitta F) ja pituus hihan pituudesta, johon on lisätty hihansuun taitteen mitta (mitta G).

Mitan F valinta: Koska hiha ei jousta, tulee siinä olla runsaasti väljyyttä. Mittaa siis käden ympäryksesi hauiksen kohdalta ja lisää siihen ainakin puolet mittaamastasi pituudesta (esim. hauiksen ympärys 30 cm + 30 cm/ 2= 30 cm + 15 cm = 45 cm).

Mitan G valinta: Valitse hihan pituus omien mieltymystesi mukaan. Ota huomioon, että takin hihat alkavat olkaverresta, kun pohdit hihan mittaa. Lisää valittuun hihan pituuteen hihansuun taitteen mitta. Omassa takissani hihan pituus on 37 cm ja taite 5 cm eli kaavan mitta G on 37 cm +5 cm = 42 cm.

Step 6: Sleeve pattern

The base of the pattern is a rectangle. The width of rectangle is wanted width of the sleeve multiplyed by two (measure F) and the the height of pattern is wanted height of the sleeve+fold edge of the sleeve (measure G).

Choosing measure F: Since the fabric doesn’t have stretch in it, it is important to have enough ease on the sleeve. Measure your arm circumference from upper arm and multiply it by at least 1,5 (for example my arm circumference is 30 cm 30cm x 1,5 =45 cm).

Choosing measure G: You can choose any length for the sleeve you wish. Take in account that the sleeve begins from upper arm when choosing the lenght. Add to this measure the height of the cuff. In my jacket the height of the sleeve is 37 cm and the cuff is 5 cm, so measure G is 37 cm +5 cm = 42 cm.

Vaihe 7: Vyö ja vyölenkit

Vyön kaavaa varten mittaa oma vyötärön ympäryksesi ja lisää siihen solmimisvara esim. 80 cm. Valitse vyön leveys (omassani 4 cm) ja kerro se kahdella (4 cm x 2 = 8 cm). Piirrä suorakulmio näiden mittojen avulla.

Vyölenkkien kaavan pituus muodostuu vyön leveydestä + 1cm (4 cm + 1 cm = 5 cm) ja leveys on haluamasi lenkin leveys kerrottuna kahdella.

Step 7: Belt and belt loops

For belt pattern measure your waist and add to the measurement some length for tying the belt (for example 80 cm). Choose width of the belt (mine was 4 cm wide) and multiply it by two (4 cm x 2 = 8 cm). Draw a rectangle according these measurements.

Pattern of belt loops is a rectangle as well. For height of the pattern add 1cm to your belt width (4 cm + 1 cm = 5 cm). Choose width according your own preferences and multiply it by two.

Kaavaluettelo:

etusivukappaleet ( 2kpl)

takakappale (1 kpl)

kaulus (2 kpl)

helman alavara (1 kpl)

hihat (2 kpl)

vyö (1 kpl)

vyölenkit (2 kpl)

Pattern pieces:

front (2)

back (1)

collar (2)

hem facing (1)

sleeves (2)

belt (1)

belt loops (1)

Saatat myös pitää...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.